Special estate - Credit institution - Belgian Covered bonds

Just published: "Een kredietinstelling, meerdere vermogens - vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds", Liber Amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia 2013.