ESMA waarschuwt voor verkoop speculatieve financiële producten De ESMA waarschuwt voor producten die inherent risicovol, complex en speculatief zijn, en die worden verkocht aan personen die dergelijke producten niet volledig begrijpen. De ESMA focust hierbij op de commercialisering van financial contracts for difference (“CFD’s”), binaire opties en andere speculatieve producten (bijv. rolling spot forex) ten aanzien van consumenten. Daarbij wijst de ESMA op de agressieve wijze waarop dergelijke producten worden gecommercialiseerd. Het zakenplan van de ondernemingen die actief zijn in deze sector leidt volgens de ESMA tot aanzienlijke risico’s voor de consument, onder andere wegens belangenconflicten in hoofde van deze ondernemingen. Hyperspeculatieve producten kunnen volgens de ESMA namelijk tot gevolg hebben dat de niet-professionele beleggers significante schade kunnen leiden, waaronder aanzienlijke onverwachte verliezen. Ook zouden dergelijke instrumenten worden aangeboden door ondernemingen zonder vergunning en die niet onder de toepasselijke regelgeving vallen, waardoor het risico voor de consument nog wordt versterkt. Daarnaast werkt de ESMA sinds medio-2015 samen met de nationale toezichthouders in de zogeheten Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) om de praktijken van een aantal in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen te onderzoeken. De ESMA en de nationale toezichthouders hebben tot nu toe voor een totaal bedrag van 2,072,000 EUR aan boetes opgelegd en minnelijke schikkingen getroffen met acht Cypriotische beleggingsondernemingen.

Financiële markten – Marktregels – Gedragsregels - Marktmisbruik


Op 25 juli 2016 bracht de European Securities and Markets Authority (“ESMA”) een waarschuwing uit betreffende de verkoop van speculatieve producten aan niet-professionele beleggers.

De ESMA waarschuwt voor producten die inherent risicovol, complex en speculatief zijn, en die worden verkocht aan personen die dergelijke producten niet volledig begrijpen. De ESMA focust hierbij op de commercialisering van financial contracts for difference (“CFD’s”), binaire opties en andere speculatieve producten (bijv. rolling spot forex) ten aanzien van consumenten.

Daarbij wijst de ESMA op de agressieve wijze waarop dergelijke producten worden gecommercialiseerd. Het zakenplan van de ondernemingen die actief zijn in deze sector leidt volgens de ESMA tot aanzienlijke risico’s voor de consument, onder andere wegens belangenconflicten in hoofde van deze ondernemingen.

Hyperspeculatieve producten kunnen volgens de ESMA namelijk tot gevolg hebben dat de niet-professionele beleggers significante schade kunnen leiden, waaronder aanzienlijke onverwachte verliezen.

Ook zouden dergelijke instrumenten worden aangeboden door ondernemingen zonder vergunning en die niet onder de toepasselijke regelgeving vallen, waardoor het risico voor de consument nog wordt versterkt.

Daarnaast werkt de ESMA sinds medio-2015 samen met de nationale toezichthouders in de zogeheten Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) om de praktijken van een aantal in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen te onderzoeken.

De ESMA en de nationale toezichthouders hebben tot nu toe voor een totaal bedrag van 2,072,000 EUR aan boetes opgelegd en minnelijke schikkingen getroffen met acht Cypriotische beleggingsondernemingen.

R. Feltkamp en J. Danhieux