Nieuw: Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht 2e herziene uitgave - R. Feltkamp

Pasted Graphic


R. Feltkamp publiceerde recent de 2e herziene uitgave van haar boek “Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht”.

Met dit boek wil zij de lezer vertrouwd maken met de basisbegrippen en -beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht en inzicht geven in de werking van deze basisbeginselen.

Talrijke concrete voorbeelden illustreren het praktische belang van de geschetste beginselen.

Het boek is een aanrader voor al wie voor het eerst of opnieuw kennis wil maken met de basisbeginselen van het Belgische privaatrecht en ook voor de niet-jurist die graag met een paar basisnoties sterker wil staan bijv. in het kader van onderhandelingen.

Meer informatie over het boek kan verkregen worden bij Maklu.