Wetboek Economisch Recht doorgelicht vanuit de geschillenbeslechting en transactioneel oogpunt

Wetboek Economisch Recht - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Mededinging - Economische overeenkomsten - ADR Collectieve herstelvordering
Het Vlaams Pleitgenootschap organiseert haar jaarlijkse studiedag op 8/5/15 rond het Wetboek Economisch Recht.

R. Feltkamp heeft de eer deze studiedag te mogen voorzitten.

Op deze studiedag zal het Wetboek Economisch Recht toegelicht worden vanuit twee specifieke perspectieven: enerzijds vanuit een transactioneel oogpunt, anderzijds vanuit de geschillenbeslechting.

De volgende onderwerpen komen aan bod: Marktpraktijken en consumentenbescherming ook voor vrije beroepen, Mededingingsrecht en de rol van de advocaat in het kader van adviesverlening, E-commerce en overeenkomsten op afstand, Handelsagentuur, concessies van alleenverkoop, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en pre-contractuele informatie, Handhaving van het mededingingsrecht, De collectieve herstelvordering en "Alternative Dispute Resolution" en Handhaving van intellectuele eigendomsrechten & vordering tot staking.

Inschrijven kan hier.