Recent verschenen: Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht - R. Feltkamp

Pasted Graphic
R. Feltkamp publiceerde recent het boek “Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht”.

Met dit boek wil R. Feltkamp de lezer vertrouwd maken met de basisbegrippen en -beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht en inzicht geven in de werking van deze basisbeginselen.

Talrijke concrete voorbeelden illustreren het praktische belang van de geschetste beginselen.

Het boek is een aanrader voor al wie voor het eerst of opnieuw kennis wil maken met de basisbeginselen van het privaatrecht en ook voor de niet-jurist die graag met een paar basisnoties sterker wil staan bijv. in het kader van onderhandelingen.

Meer informatie over het boek kan verkregen worden bij Maklu.