16 september 2014: D. Deneuter - VAF Crash Vourse film Management

Intellectuele rechten - Contracteren - Audiovisuele sector Read More

Publicatie: De definitie van een “rechtenbeheerder” conform artikel 65 van de Belgische auteurswet - Aanzet tot modulering van de definitie van artikel 65 en het toepassingsgebied van de wetgeving op rechtenbeheerders door J. Raport

Richtlijn Collectief Beheer - 2014/26/EU - Beheersorganisatie - Beheerorganisatie - Rechtenbeheer - Rechtenbeheerder - Commerciële - Moduleren - Modulering

Read More

Verdere informatieverplichtingen bij commercialisering financiële producten aan consumenten

Financiële producten - Commercialisering - Consument - Informatie

Read More

OTC Derivaten Transacties

OTC-Derivaten - Centrale tegenpartijen - Centraal transactieregister - Bevoegde autoriteiten

Read More

19 juni 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp lunchcauserie actualia kredieten

Kredieten - Lunchcauserie AEDBF / EVBFR

Read More

22 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

MODO fietst voor Think Pink

Geef ook om Haar! Read More

Zaak Dahmane bezorgt Belgische voetbalclubs ernstige kopzorgen

Sport - Voetbal - Verbrekingsvergoeding

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Wet roerende zekerheden

Wet Roerende Zekerheden - Zakelijke zekerheden - Pand - Eigendomsvoorbehoud

Read More

Een specifiek statuut voor onafhankelijk financieel planners

Onafhankelijk financieel planners - Statuut - Vergunning - Gedragsregels - Toezicht

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Zekerheden

Zakelijke zekerheden - Eigendomsoverdracht van schuldvorderingen tot zekerheid

Read More

25 april 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp studiedag Corporate governance in de financiële sector: uitdagingen na de financiële crisis en impact van de nieuwe bankenwet

Coporate goverance - Financiële sector - Bankenwet

Read More

24 april 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

R. Feltkamp lid wetenschappelijk comité Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën

Netwerkindustrieën - Energiesector

Read More

Wetboek Economisch Recht - Marktregulering

Wetboek Economisch Recht - Marktregulering - Overleg - Buitengerechtelijke geschillenregeling

Read More

25 maart 2014: Voordracht R. Feltkamp & K. Byttebier - Wetboek van Economisch Recht

Wetboek Van Economisch Recht - Marktregulering

Read More

R. Feltkamp benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie Onrechtmatige Bedingen - permanente deskundige

Commissie Onrechtmatige Bedingen - benoeming

Read More

Inspiring Women Fridays #2 - 21/2/14: vrouwelijke leveranciers in een mannenwereld

IWF #2 - Peggy Richie

Read More

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Read More

Bankwet & wet versterking stabiliteit van de bank- en financiële sector in tweede lezing goedgekeurd

Bankwet - Kredietinstellingen - Stabiliteit Belgische bank- en financiële sector Read More