Een nieuwe bankwet voor België

Bankwet - Kredietinstellingen - Depositohouders - Asset encumbrance ratio
De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan een nieuwe bankwet voor België.

De ontwerptekst, die het Parlementair parcours nog moet volgen (de tekst ligt nu voor advies bij de Raad van State), werd verleden maandag (20/1/2014) voorgesteld door de Minister van Financiën, Koen Geens, op een door Febelfin georganiseerde conferentie ("Twenty years later: a new banking law for a solid banking sector").

Voor een overvolle zaal presenteerde Minister Koen Geens de belangrijkste wijzigingen van het ontwerp:

1/ de nieuwe governance regels die een betere risicodetectering en -beheersing beogen,

2/ de bescherming van de depositohouders/spaarders via een algemeen voorrecht op de roerende goederen en de invoering van een asset encumbrance ratio (limiet op op de hoeveelheid van activa die met zekerheden bezwaard kunnen worden) en

3/ het verbod van trading voor eigen rekening.

De volledige presentatie (Nl/Fr) kan hier herbekeken worden.

Régine Feltkamp