(R)evolutie inzake benoemde contracten: koop en pand herbekeken

Nieuw kooprecht - Nieuw pandrecht?

Een overzicht van op til zijnde wijzigingen aan een aantal benoemde contracten van het Burgerlijk Wetboek.

Terwijl op Europees vlak een verordening voor een geharmoniseerd kooprecht wordt gefinaliseerd dat als optionele secundaire regeling inzake koop zal gelden in de Lidstaten, staat de Belgische wetgever klaar met een nieuwe regeling inzake pand.

Beide initiatieven impliceren fundamentele wijzigingen aan de bestaande regelgeving voor deze benoemde contracten.

Wat verandert er precies?

Op 27/8/2013 (Gent) en 29/8/2013 (Hasselt) zal R. Feltkamp de belangrijkste nieuwigheden uiteenzetten en becommentariëren aan de hand van een casus op de Confocus rechtdagen 2013.

Meer info