Publicatie: Contracteren door en met ondernemingen: basisnotities en -beginselen - Régine Feltkamp

Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen Enkele basisnoties
Beschikbaar bij Larcier
Het contractenrecht is niet weg te denken in het ondernemingsgebeuren. Commerciële afspraken leiden tot juridisch bindende contracten en de daarop geldende regels zijn best op voorhand gekend om strategisch betere beslissingen te nemen en latere verrassingen te vermijden.
Dit boek bevat de bijdragen aan de opleidingscyclus "Contracts in Business – Snelcursus ondernemingscontracten (9 sessies in 2011-2012)", georganiseerd door BuCo (Business & Contracts) onder leiding van R. Feltkamp.
De bundeling van deze bijdragen voor deze interactieve, praktijkgerichte workshops is een uitstekend vertrekpunt om de nodige competenties te verwerven om sterk te staan bij de opstelling, onderhandeling en uitvoering van ondernemingscontracten of van de meest voorkomende contractuele bepalingen.
Hiertoe komen onder meer aan bod: de start van een ondernemingsactiviteit, de  contractuele bescherming tegen concurrentie, basisnoties inzake contracteren, contracten in vennootschapsverband, distributieovereenkomsten en contracten met tussenpersonen, contracteren met de consument en met de overheid, herstructurering van ondernemingen, geschillenregeling…
De praktijkervaring van de auteurs en het gebruik van voorbeelden en casussen  maakt het werk tot een handig vademecum dat zich zowel tot juristen als niet-juristen richt. De praktijkgerichte aanpak geeft ook de niet-juridisch geschoolde professional stevige basiskennis mee om contracten te onderhandelen in een ondernemingsomgeving.