9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Zekerheden

Zakelijke zekerheden - Eigendomsoverdracht van schuldvorderingen tot zekerheid

Op 9/5/2014 geven R. Feltkamp & E. Wellekens een presentatie met als titel "Overdracht tot zekerheid van schuldvorderingen: een bijzonder(e zeker)heid?"

Deze voordracht kadert in het jaarlijks congres dat door het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel wordt georganiseerd over de "Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven".

Artikel 62 BWZR zoals geïntroduceerd door de wet van 11 juli 2003 wordt aan een grondig onderzoek onderworpen. De vaststelling is dat de wetgever met dit artikel, dat slechts uit een bepaling bestaat, toch niet de verhoopte zekerheid verschaft. Onduidelijk is immers of met deze bepaling de eigendomsoverdracht tot zekerheid van schuldvorderingen enkel gelijkgesteld wordt met een pandrecht op het vlak van de tegenwerpbaarheid aan derden na samenloop, dan wel of de eigendomsoverdracht tot zekerheid volledig aan de nieuwe regels inzake pand onderworpen moeten worden.

Meer info