(Instellingen voor) elektronisch geld

Een nieuw wettelijk kader voor instellingen voor elektronisch geld: voor een korte bespreking zie A more accessible and simplified statute for e-money institutions