REMIT - Groothandelsmarkt voor energie - Integriteit - Handel met voorwetenschap - Marktmanipulatie

Net gepubliceerd: Insider trading and market manipulation in wholesale energy markets The Impact of REMIT
Pasted Graphic 4
Dit artikel beschrijft de bepalingen inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zoals opgenomen in Verordening nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie. Deze bepalingen zijn grotendeels geënt op het regelgevend kader dat op Europees niveau werd uitgewerkt voor handel in financiële instrumenten (o.m. in de Richtlijn Marktmisbruik die momenteel herzien wordt).

De bijdrage is gepubliceerd in volume 4 van het ELRF boek EU Energy Law and Policy Issues en beschikbaar bij Intersentia.