Wetboek van Economisch Recht & Vrije Beroepen

Vrije beroepen - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Vordering tot staking

Op 14/2/14 keurde de Ministerraad, op voorstel van Minister van Economie Johan Vande Lanotte, Minister van Justitie Annemie Turtelboom en Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, drie voorontwerpen van wet goed die in het Wetboek van Economisch Recht Boek XIV invoegen (de marktpraktijken en de consumentenbescherming voor beoefenaars van een vrij beroep) en een aantal wijzigingen aan Boek XVII aanbrengen (stakingsvordering in hoofde van de beoefenaars van een vrij beroep).

Daarmee wordt ook de omzetting in Belgisch recht beoogt van de Europese Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken en de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten op het vlak van de vrije beroepen.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen zal worden opgeheven.‚Äč

R. Feltkamp