Electricity Regulatory Forum – 24e bijeenkomst 15 and 16 mei

Interne energiemarkt - Netwerk codes & richtsnoeren - Intraday marktkoppeling - Day-ahead marktkoppeling - Lange termijn veilingen - Redispatching - Capaciteitmarkten - Netwerk ontwikkelingsplan - REMIT
Op 15 and 16 mei werd de 24e bijeenkomst van de ‘Electricity Regulatory Forum’ gehouden. Dit Forum (ook gekend als het ‘Florence’ Forum) is een ontmoetingsplaats waar nationale regulerende instanties, regeringen van de Lidstaten, de Europese Commissie, transmissienetbeheerders, traders, consumenten, eindgebruikers en elektriciteitsbeurzen onderwerpen aangaande de interne elektriciteitsmarkt, in het bijzonder betreffende de grensoverschrijdende elektriciteitsverhandeling en het beheer van interconnectiecapaciteit bespreken.

De conclusies van deze 24e bijeenkomst betreffen de volgende punten:

 • Vooruitgang op het vlak van de realisatie van de EU interne markt
 • Harmonisatie via netwerkcodes en richtsnoeren
 • Code betreffende capaciteitallocatie en de governance richtsnoer
 • Netwerkcodes inzake aansluiting op het netwerk
 • Netwerkcodes inzake systeembeheer
 • Netwerk code inzake ‘balancing’
 • Netwerk code inzake forward capaciteitallocatie
 • Regionale initiatieven: vooruitgang met intraday marktkoppeling
 • Regionale initiatieven: vooruitgang met day-ahead marktkoppeling
 • Regionale initiatieven: regels voor lange termijn veilingen
 • Redispatching / loop flows problemen / bidding zones
 • Capaciteitmarkten
 • 10 jaar netwerk ontwikkelingsplan
 • Implementatie van REMIT
 • De presentaties, documentatie en de conclusies zijn publiek beschikbaar.