Verscherpt toezicht op de financiële sector (II)

Toezicht op de kredietinstellingen – Toezicht door de FSMA – bevoegdheden FSMA –
Informatieverschaffing – Financiële instellingen en tussenpersonen – Beleggingsonderneming – Bemiddelaars – Vermogensbeheer en beleggingsadviseurs – Vordering tot staking

De wet van 31 juli 2013 is een aanvulling op de Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I) .

Opzet


Zoals de wet van 30 juli 2013 is de wet van 31 juli 2013 erop gericht de efficiëntie van het toezicht door de FSMA op de financiële sector te verhogen en aldus de afnemers van financiële producten en diensten beter te beschermen.

Belangrijkste wijzigingen / vernieuwingen

De wet van 31 juli 2013 vervangt de regeling inzake vordering tot staking, voorzien in de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, door een regeling die wordt opgenomen in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

De nieuwe regeling is gebaseerd op de vorige maar wordt aangevuld en aangepast aan de vordering tot staking voorzien in de WMPC en de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Wetgevingsfiche

  • Titel document: Wet van 31 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II)  • Inwerkingtreding: in principe op 9 september 2013
Prof. Dr. Régine Feltkamp
Partner MODO Advocaten
Docent VUB

E.Wellekens
Junior medewerker MODO Advocaten