19 juni 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp lunchcauserie actualia kredieten

Kredieten - Lunchcauserie AEDBF / EVBFR

Op 19 juni 2014 zit R. Feltkamp de 4e sessie voor van de Vier Jaargetijden AEDBF/EVBFR. De Vier Jaargetijden AEDBF-EVBFR is een cyclus van trimestrièˆle lunch-debatten over actuele thema’s van bank- en financieel recht. Na inleidende uiteenzettingen door de twee sprekers, wordt steeds een actieve dialoog tussen het publiek en de sprekers georganiseerd.

Deze vierde sessie is gewijd aan een actualia inzake kredieten.

Na twee uiteenzettingen door R. Steennot en C. Biquet zal R. Feltkamp het debat leiden.

Meer info is te vinden op de website van het
AEDBF/EVBFR.