Reglement eigen vermogen instellingen voor elektronisch geld goedgekeurd

Instellingen voor elektronisch geld - eigen vermogen - reglement NBB
Op 18 juni 2013 nam de Nationale Bank van België het reglement aan op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen.

Dit reglement werd nu goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 september 2013 (
BS 3 oktober 2013) en treedt in werking vanaf 3 oktober 2013.

Het reglement legt, met verwijzing naar het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, vast uit welke bestanddelen het eigen vermogen van een instelling voor elektronisch geld moet zijn samengesteld en welke de minimum waarde ervan moet zijn.

Het bepaalt ook welke de veilige activa zijn met lage risicograad waarin de geldmiddelen ontvangen in ruil voor het elektronisch geld mogen worden belegd.

Prof. Dr. Régine Feltkamp
Partner MODO Advocaten
Docent VUB