16 september 2014: D. Deneuter - VAF Crash Vourse film Management

Intellectuele rechten - Contracteren - Audiovisuele sector Read More

Publicatie: De definitie van een “rechtenbeheerder” conform artikel 65 van de Belgische auteurswet - Aanzet tot modulering van de definitie van artikel 65 en het toepassingsgebied van de wetgeving op rechtenbeheerders door J. Raport

Richtlijn Collectief Beheer - 2014/26/EU - Beheersorganisatie - Beheerorganisatie - Rechtenbeheer - Rechtenbeheerder - Commerciële - Moduleren - Modulering

Read More

Verdere informatieverplichtingen bij commercialisering financiële producten aan consumenten

Financiële producten - Commercialisering - Consument - Informatie

Read More

OTC Derivaten Transacties

OTC-Derivaten - Centrale tegenpartijen - Centraal transactieregister - Bevoegde autoriteiten

Read More

19 juni 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp lunchcauserie actualia kredieten

Kredieten - Lunchcauserie AEDBF / EVBFR

Read More

22 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

MODO fietst voor Think Pink

Geef ook om Haar! Read More

Zaak Dahmane bezorgt Belgische voetbalclubs ernstige kopzorgen

Sport - Voetbal - Verbrekingsvergoeding

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Wet roerende zekerheden

Wet Roerende Zekerheden - Zakelijke zekerheden - Pand - Eigendomsvoorbehoud

Read More

Een specifiek statuut voor onafhankelijk financieel planners

Onafhankelijk financieel planners - Statuut - Vergunning - Gedragsregels - Toezicht

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Zekerheden

Zakelijke zekerheden - Eigendomsoverdracht van schuldvorderingen tot zekerheid

Read More

25 april 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp studiedag Corporate governance in de financiële sector: uitdagingen na de financiële crisis en impact van de nieuwe bankenwet

Coporate goverance - Financiële sector - Bankenwet

Read More

24 april 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

R. Feltkamp lid wetenschappelijk comité Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën

Netwerkindustrieën - Energiesector

Read More

Wetboek Economisch Recht - Marktregulering

Wetboek Economisch Recht - Marktregulering - Overleg - Buitengerechtelijke geschillenregeling

Read More

25 maart 2014: Voordracht R. Feltkamp & K. Byttebier - Wetboek van Economisch Recht

Wetboek Van Economisch Recht - Marktregulering

Read More

R. Feltkamp benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie Onrechtmatige Bedingen - permanente deskundige

Commissie Onrechtmatige Bedingen - benoeming

Read More

Inspiring Women Fridays #2 - 21/2/14: vrouwelijke leveranciers in een mannenwereld

IWF #2 - Peggy Richie

Read More

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Read More

Bankwet & wet versterking stabiliteit van de bank- en financiële sector in tweede lezing goedgekeurd

Bankwet - Kredietinstellingen - Stabiliteit Belgische bank- en financiële sector Read More

Wetboek van Economisch Recht & Vrije Beroepen

Vrije beroepen - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Vordering tot staking

Read More

Tenuitvoerlegging door de FSMA van de ESMA-Richtsnoeren m.b.t. beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFID-richtlijn)

ESMA – MiFID – Belangenconflicten – Toezicht FSMA

Read More

Vacature MODO Advocaten / Avocats - junior advocaat

Functie

MODO zoekt een junior advocaat-medewerker (v/m) voor o.m. de volgende taken en verantwoordelijkheden in de gereguleerde sectoren:

• Algemene begeleiding bij de voorbereiding van dossiers;
• Voorbereiding bij het opstellen van juridische adviezen / contracten;
• Kennisbeheer en - ontwikkeling;
• Samenwerking rond publicaties en voordrachten.


Profiel

Vakkennis

Je beschikt over een Belgische Master in de Rechten en behaalde goede studieresultaten. Je hebt een stevige kennis van het ondernemingsrecht, van het verbintenissenrecht in het algemeen en van het contractenrecht in het bijzonder. Kennis van/interesse in energierecht/financieel recht is een pluspunt.

Je hebt tussen 0-2 jaar ervaring als advocaat of jurist. Enige ervaring met transactioneel en advieswerk is een troef.

Je bent vlot in het Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven.

Persoonsgebonden kwaliteiten

Je bent gedreven, pro-actief en streeft naar excellentie. Je bent bijzonder nauwkeurig, georganiseerd, efficiënt en leergierig. Je houdt ervan de zaken grondig uit te zoeken. Je bent stressbestendig en een doorbijter.

Je bent integer en discreet.


Aanbod

MODO biedt jou een onafhankelijke, uitdagende samenwerking aan in een aangename werkomgeving die oog heeft voor de ontplooiing van zijn medewerkers. Het kantoor biedt een stimulerende vergoeding aan in lijn met je ervaring en competenties.


Contact

Geïnteresseerd? Stuur je cv met motivatiebrief en studieresultaten naar
R. Feltkamp.Online modeldepot van Benelux mogelijk vanaf 27 januari 2014

Tekeningen - Modellen - Modellendepot Benelux Read More

Een nieuwe bankwet voor België

Bankwet - Kredietinstellingen - Depositohouders - Asset encumbrance ratio Read More

Nederlandse Hoge Raad bevestigt wanbeleid Fortis N.V.

Bankencrisis – Kredietinstellingen – Wanbeleid - Aansprakelijkheid

Read More

Modo Advocaten / Avocats wint twee 2014 Corporate INTL Global Awards

Pasted Graphic 5


Read More

Thematische volklening: een middel om spaargelden te bestemmen voor socio-economische en maatschappelijk verantwoorde projecten

Aantrekken van financieringsmiddelen – Termijndeposito – Kasbon – Openbare uitgifte – Kredietinstelling – Verzekeringsonderneming – socio-economische en maatschappelijke projecten

Read More

Nieuwe wet geeft de financiering van KMO’s een duwtje in de rug

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Read More