Cloud computing

Presentatie: De onderneming in een digitale omgeving – contractuele aspecten van cloud computing (Contractual aspects of cloud computing)

Op 21/03/13 hebben R. Feltkamp en J. Raport deelgenomen aan een studiedag gewijd aan cloud computing. J. Raport gaf een uiteenzetting over intellectuele rechten en de verwerking van persoonsgegevens. R. Feltkamp is ingaan op aansprakelijkheidsbedingen.

Praktische info