Ministerieel Comité en een College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst

Witwassen – fraudebestrijding – terrorismebestrijding

Het Koninklijk Besluit van 23 juli 2013 richt een Ministerieel Comité en een College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst op.

Opzet

Dit Koninklijk Besluit geeft uitwerking aan twee aanbevelingen van de Financiële Actiegroep waarvan de taak is regelgevende en operationele maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ten uitvoer te leggen.

Deze aanbevelingen betreffen, enerzijds de analyse van het risico en de dreigingen waaraan een land is blootgesteld op het vlak van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, anderzijds, de aanduiding van een autoriteit en werkwijzen die het nationale beleid kunnen bepalen, coördineren en regelmatig bijwerken.

Belangrijkste wijzigingen / vernieuwingen

Het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst is ingericht in de schoot van de Regering. Het Ministerieel Comité wordt voorgezeten door de Minister van Justitie en bestaat uit de Regeringsleden die Financiën, Binnenlandse Zaken, Economie, K.M.O.’s en Coördinatie van de fraudebestrijding binnen hun bevoegdheid hebben. Haar taak omvat het vaststellen van de algemene politiek inzake de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst vast en het bepalen van de prioriteiten van de diensten die in dat kader werkzaam zijn.

Het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst wordt opgericht bij de Minister van Justitie en wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de CFI en de procureur-generaal belast met de specifieke taken met betrekking tot de financiële, fiscale en economische criminaliteit. Het College is gestructureerd volgens i) een partnerraad, met een preventieve opzet; ii) een gerechtelijk platform, dat het strafbeleid coördineert; en iii) een gemeenschappelijke instantie, die de coherentie van de preventieve en repressieve maatregelen waarborgt en aan het Comité de te ondernemen acties voorstelt. In het algemeen waakt het College over de uitvoering van de algemene politiek inzake de strijd tegen het witwassen.

Wetgevingsfiche

  • Titel document: Koninklijk besluit van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst  • Inwerkingtreding: 30 juli 2013Prof. Dr. Régine Feltkamp
Partner MODO Advocaten
Docent VUB

E.Wellekens
Junior medewerker MODO Advocaten