9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Wet roerende zekerheden

Wet Roerende Zekerheden - Zakelijke zekerheden - Pand - Eigendomsvoorbehoud

Op 9 mei 2014 hebben R. Feltkamp en E. Wellekens een voordracht gegeven inzake de nieuwe wet roerende zekerheden in Brugge op een conferentie "Update faillissement - WCP - Zekerheidsrecht" georganiseerd door UPV - VUB West Vlaanderen & de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge.

Met de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake waait een nieuwe wind in het zakelijk zekerheidsrecht aangaande roerende goederen. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een bezitloos pandrecht dat onderworpen is aan registratie. Maar er is veel meer. In deze uiteenzetting hebben we met een praktische en kritische kijk de belangrijkste aspecten van deze wet overlopen op het vlak van o.m. de totstandkoming, de tegenwerpbaarheid en de realisatie van zakelijke zekerheden op roerende goederen.