Online modeldepot van Benelux mogelijk vanaf 27 januari 2014

Tekeningen - Modellen - Modellendepot Benelux
Het tekeningen- en modellenrecht beschermt het nieuw uiterlijk van een gebruiksvoorwerpen, grafische elementen en lettertypes. Onder het “uiterlijk” wordt verstaan de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voorwerp zelf of van de versiering ervan.

Toepassingen van het modellenrecht vindt men in zeer diverse industrietakken omdat de vormgeving van een produkt een steeds belangrijker middel wordt om zich te onderscheiden van de concurrentie. Meer voor de hand liggende sectoren zijn die van de toegepaste kunst (design, mode...).

Bescherming onder tekeningen- en modellenrecht verkrijgt men door een depot. Door middel van een Benelux-depot bij het BBIE (Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom, gevestigd in Den Haag) verkrijg je bescherming voor het gehele Benelux-gebied.

Wie een territoriaal ruimere bescherming verlangt kan opteren voor een internationaal depot bij het Internationaal Bureau te Genève. Een andere optie is een uniform modelrechtvoor de gehele Europese Gemeenschap. Door één inschrijving bij het OHIM (Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, gevestigd in Alicante) verkrijg je een exclusief recht op een Gemeenschapsmodel met gelding voor het gehele gebied van de EU.

Vanaf 27 januari 2014 wordt de procedure voor een Benelux modeldepot administratief vereenvoudigd doordat het BBIE, net zoals voor registratie van merken, de mogelijkheid biedt een modeldepot online in te dienen.

Didier Deneuter