R. Feltkamp lid wetenschappelijk comité Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën

Netwerkindustrieën - Energiesector

Read More

R. Feltkamp benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie Onrechtmatige Bedingen - permanente deskundige

Commissie Onrechtmatige Bedingen - benoeming

Read More

REMIT - Groothandelsmarkt voor energie - Integriteit - Handel met voorwetenschap - Marktmanipulatie

Net gepubliceerd: Insider trading and market manipulation in wholesale energy markets The Impact of REMIT Read More

MODO Advocaten / Avocats breidt uit

Elisabeth Wellekens versterkt opnieuw het team 'regulated industries' geleid door Régine Feltkamp. Read More

ACER en ESMA verstevigen hun samenwerking voor een coherente benadering van marktmisbruiken in de energiesector

Groothandelmarkt voor energie - ESMA - ACER - Samenwerking - Marktmisbruik - Voorkennis - Marktmanipulatie - Data collectie

ACER en ESMA hebben op 18 juli 2013 (inwerkingtreding op zelfde dag) een memorandum of understanding (MoU) van onbepaalde duur ondertekend waarbij hun samenwerking rond de uitwisseling van informatie in het kader van hun bevoegdheden inzake marktmisbruik en data collectie op de groothandel markt voor energie verder vorm wordt gegeven.

Meer info


Publicatie: Contracteren met de consument - Régine Feltkamp & Frédéric Vanbossele

E-commerce, consumentenkoop en onrechtmatige bedingen Read More

Publicatie: Contracteren door en met ondernemingen: basisnotities en -beginselen - Régine Feltkamp

Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen Enkele basisnoties
Read More

Innovative Thinking

Modo Advocaten/Avocats start met Innovative Thinking : kosteloze juridisch-strategisch brainstorming over projecten en ideeën die innovatief, creatief, artistiek of maatschappelijk relevant zijn. Read More

Electricity Regulatory Forum – 24e bijeenkomst 15 and 16 mei

Interne energiemarkt - Netwerk codes & richtsnoeren - Intraday marktkoppeling - Day-ahead marktkoppeling - Lange termijn veilingen - Redispatching - Capaciteitmarkten - Netwerk ontwikkelingsplan - REMIT Read More

Steun aan STEG productie-eenheden (plan Wathelet) afgeschoten door de CREG

Elektriciteit - Bevoorradingszekerheid - STEG - Offerteaanvraag

Advies CREG F)130503-CDC-1243 over ‘de modaliteiten voor de procedure van offerteaanvraag voorzien in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt’
Read More

Voorstelling Wetboek van Economisch Recht

Op 22 mei 2013 organiseert de FOD Economie van 12.00-14.00u een workshop over het Wetboek Economisch Recht.

Na een uiteenzetting door Minister J. Vande Lanotte, een introductie door J.-M. Delporte (Voorzitter FOD Economie) en een voorstelling van het Wetboek door E. Pieters (directeur-generaal AD Regulering en Organisatie van de Markt), zullen Prof. dr. K. Byttebier en R. Feltkamp er hun standpunt uiteenzetten over het Wetboek.

Praktische info

PPT presentatie van de voordracht van Prof. Dr. Koen Byttebier en Prof. Dr. R. Feltkamp inzake het Wetboek Economisch Recht

Verhandeling van energieproducten - REMIT - Integriteit en transparantie in de groothandelmarkt voor energie

Net gepubliceerd: Integrity and Transparency in the EU Wholesale Electricity Market - New Rules for a Better Functioning Market? by R. Feltkamp and C. Musialski (volledige tekst / uittreksel)

De bedoeling van deze bijdrage is de bepalingen van REMIT nader te onderzoeken om na te gaan hoe dit initiatief beoogt de integriteit van de elektriciteitsmarkt te verzekeren en ook effectief bijdraagt tot een betere integriteit en transparantie van deze markt. Read More