R. Feltkamp benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie Onrechtmatige Bedingen - permanente deskundige

Commissie Onrechtmatige Bedingen - benoeming

Bij MB van 7 februari 2014 (BS 11 maart 2014) werd R. Feltkamp benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie Onrechtmatige Bedingen als permanente deskundige.

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een adviesorgaan dat werd opgericht in de schoot van de Raad voor het Verbruik. Haar hoofdopdracht bestaat in het geven van adviezen en aanbevelingen omtrent bedingen en voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten.

Op de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan een beroep gedaan worden door de Minister, de consumentenorganisaties, of door de betrokkene (inter)professionele groeperingen. Zij kan ook van ambtswege optreden.