Verhandeling van energieproducten - REMIT - Integriteit en transparantie in de groothandelmarkt voor energie

Net gepubliceerd: Integrity and Transparency in the EU Wholesale Electricity Market - New Rules for a Better Functioning Market? by R. Feltkamp and C. Musialski (volledige tekst / uittreksel)

De bedoeling van deze bijdrage is de bepalingen van REMIT nader te onderzoeken om na te gaan hoe dit initiatief beoogt de integriteit van de elektriciteitsmarkt te verzekeren en ook effectief bijdraagt tot een betere integriteit en transparantie van deze markt.
We behandelen eerst het algemeen toepassingsgebied van REMIT teneinde te bepalen op welke ondernemingsactiviteiten REMIT een impact heeft.

Vervolgens is nader ingegaan op de bepalingen inzake marktgedrag en integriteit, i.e. de bepalingen inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie.

In een derde deel worden de bepalingen inzake transparantie bekeken.

De tekst eindigt met een aantal conclusies.