16 september 2014: D. Deneuter - VAF Crash Vourse film Management

Intellectuele rechten - Contracteren - Audiovisuele sector
In het kader van de VAF Summerschool ism Filmfestival Oostende geeft Didier Deneuter op 16 september 2014 een infosessie over IP en contracteren in de audiovisuele sector.

Meer info bij VAF.