Publicatie: Remedies for non-performance under the draft regulation for a Common European Sales Law R. Feltkamp & F. Vanbossele

Koop - Wanprestatie- Rechtsmiddelen koper - Rechtsmiddelen verkoper
Pasted Graphic 3
Artikel over de regeling inzake rechtsmiddelen van de koper en verkoper bij wanprestatie zoals voorgesteld in het ontwerp van verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht.

Verschenen in het boek The draft common sales law: towards an alternative sales law?, I. Claeys en R. Feltkamp (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2013.