24 april 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Op 24/4/2014 geeft R. Feltkamp een presentatie over het nieuwe regelgevend kader voor roerende zakelijke zekerheden. Daarbij zal onder meer de regeling inzake het pand onder de loep worden genomen.

Deze voordracht kadert in de Curator opleiding georganiseerd door Confocus. De voordracht gaat door van 18.00-22.00u in de PXL te Hasselt

Meer info