ACER en ESMA verstevigen hun samenwerking voor een coherente benadering van marktmisbruiken in de energiesector

Groothandelmarkt voor energie - ESMA - ACER - Samenwerking - Marktmisbruik - Voorkennis - Marktmanipulatie - Data collectie

ACER en ESMA hebben op 18 juli 2013 (inwerkingtreding op zelfde dag) een memorandum of understanding (MoU) van onbepaalde duur ondertekend waarbij hun samenwerking rond de uitwisseling van informatie in het kader van hun bevoegdheden inzake marktmisbruik en data collectie op de groothandel markt voor energie verder vorm wordt gegeven.

Meer info