Wij zijn getraind om snel inzicht te verwerven in de ondernemingsomgeving van onze cliënten. Ons goed begrip van de eigenheden van de ondervermelde sectoren stellen ons in staat onze cliënten efficiënt en op maat gesneden juridisch advies te verlenen.

Creative sectoren

Stacks Image 323

Design & Mode

Stacks Image 332

Entertainment

Stacks Image 336

Innovatie

Stacks Image 358

Kunst

Stacks Image 365

Reclame

Stacks Image 378

Sport

Stacks Image 379

Technologie

Gereguleerde sectoren

Stacks Image 325

Bank- & financiewezen

Stacks Image 334

Energie

Stacks Image 340

Media

Stacks Image 342

Kansspelen

 • Design & Mode

  De eigenheid van de mode en design industrie vereist juridische mechanismen die de intellectuele eigendom beschermen en de groei aanmoedigen. Onze dienstverlening aan producenten van en retailers in mode-, design- en luxeartikelen bestaat uit adviesverlening, het aanreiken van strategische oplossingen en bijstand bij eventuele procedures , met het oog op het valoriseren en beschermen van hun creaties.

 • Entertainment

  Reeds vele jaren vertegenwoordigen wij diverse protagonisten in de nationale en internationale media en entertainment sector: muziek, film- en televisieproducenten, uitgeverijen, promotoren, agenten, managers, artiesten, etc. Wij treden ook vaak op als juridische partner in aanverwante sectoren, zoals fotografie. Onze diensten in deze sectoren zijn gericht op het verlenen van juridisch en strategisch advies, onderhandelen, het opstellen en auditen van contracten alsook ondersteuning bij procedures.

 • Vernieuwing is van essentieel belang voor de ondernemingsontwikkeling. Aanzienlijke investeringen worden gedaan in onderzoek en ontwikkeling. Vernieuwingsprojecten, in het bijzonder in samenwerkingsverband met andere ondernemingen, vereisen een efficiënt juridisch kader om de bescherming van knowhow, de financiering van investeringen, de verdeling van kosten en een adequate exploitatie en valorisatie van de output te verzekeren.

  Wij hebben ervaring in het verlenen van zowel in depth als pragmatisch advies aan ondernemingen, innovatiecentra en universiteiten, etc. met betrekking tot het wettelijke en contractueel kader teneinde het onderzoek en de ontwikkelingsprojecten adequaat te beschermen en te structureren.

  Wij zijn reeds betrokken geweest bij diverse aspecten van innovatieprojecten, zoals:

  • vastleggen van contractuele structuren (project-, ontwikkeling-, implemenatiefase)
  • intellectuele eigendom
  • exploitatie van de output (licentie / mede-eigendom)
  • bescherming van de knowhow
  • projectbeheer
  • kostenbeheer
 • Op geregelde basis verlenen wij artiesten, kunstgalerijen en musea juridisch advies omtrent kunst en cultureel erfgoed.


 • Voor veel van onze cliënten behoort communicatie tot hun core business. Wij bieden een unieke combinatie aan van gevestigde expertise in het entertainmentrecht en inzicht in de ontwikkelingen in deze snel evoluerende sector. Zowel in juridische clearings van campagnes en content als in contractuele onderhandelingen streven wij naar een gebruiksvriendelijk en efficiënt resultaat dat beantwoordt aan de zakelijke en creatieve behoeften van agentschappen en adverteerders. Gelet op onze expertise in nieuwe technologieën, bestaat een aanzienlijke gedeelte van ons werk uit de juridische ondersteuning aangaande interactief adverteren, user generated content, mobile marketing, ePrivacy, etc. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning inzake marktpraktijken en/of consumentenrechten: prijs en andere aankondigingen, soldenregulering, wedstrijden, kortingen etc. Daarbij beschikken wij over een wereldwijd netwerk van advocatenkantoren gespecialiseerd in reclame en het coördineren van pan-Europese clearings.

 • Sport is een aanzienlijk onderdeel van de media en entertainment sector. Wij adviseren atleten en agenten, sportclubs en -associaties, sponsors, omroepen en inrichters over contractuele en regelgevende aspecten waarmee de betrokkenen in de sportwereld in contact komen. Naast onze kennis van de sportreglementering vormt onze expertise in andere domeinen verrijkend: intellectuele eigendomsrechten (portret recht, endorsement, branding, sponsoring, …), vennootschapsrecht, arbeidsrecht, etc. Wij combineren onze juridische vaardigheden met een actieve betrokkenheid en hebben zo een goed begrip van de achterliggende economische realiteit in deze sector.

 • Wij beschikken over een brede kennis van de regelgeving inzake informatietechnologie, e-commerce, dataverwerking en telecommunicatie. Wij hanteren een multidisciplinaire aanpak om juridische vraagstukken rond technologie en innovatie op te lossen. Wij behandelen juridische vragen inzake informatietechnologie en data bescherming middels onder andere:

  • advies inzake contracten en, in het bijzonder het opstellen en onderhandelen van handelscontracten en software licentieovereenkomsten
  • het verlenen van dagelijks advies aangaande persoonsgegevens bescherminganismen voor bedrijven actief in de IT sector
  • It gerelateerde geschillenbeslechting, met inbegrip van procedure en arbitrage
  • due diligence
  • advies inzake risico management
  • het screenen van websites
  • advies inzake elektronische overeenkomsten
  • advies inzake marktpraktijken
  • het redigeren van en adviseren bij privacy verklaringen en privacy beleid
 • Ingevolge het nastreven van een eengemaakte elektriciteitsmarkt heeft de voortdurende groei aan regelgeving in de energiemarkt een geleid tot een diversiteit in de marktspelers. Wij heben een diepgaande kennis verworven van het toepasselijk wettelijk kader en de onderliggende principes die de werking van de energiemarkt beheersen. Wij zijn vertrouwd met de bijzondere noden van deze sector, in het bijzonder met betrekking tot:

  • energiebeurzen
  • groothandel in energieproducten
  • hernieuwbare energie
  • leveringscontracten
  • licentieverplichtingen
  • marktkoppeling in de elektriciteitssector (day ahead / intraday)
  • marktplatformen
  • marktregels / clearing regels
  • ondersteunende diensten
  • productkwalificatie
  • regels betreffende marktgedrag / integriteit (REMIT)
  • transmissie en distributie van elektriciteit
  • tussenpersonen

  Met betrekking tot voormelde aspecten hebben wij advies verleend over het toepasselijk wettelijk kader, deelgenomen aan de voorbereiding van regelgevende initiatieven, contracten opgesteld en gescreened en onderhandelingen over internationale multi-partijencontracten geleid en gevoerd.

 • Bank- & financiewezen

  De laatste jaren worden gekenmerkt door een gestage uitbreiding van de regelgeving in de bank- en financiële sector. In het licht van de financiële crisis staat daarbij een betere bescherming van de belegger / financiële dienstafnemer centraal. Wij helpen ondernemingen hun weg te vinden in deze steeds complexer wordende materie.

  Wij zijn vertrouwd met het toepasselijk wettelijk kader and de werking van deze sector. Wij hebben gewerkt op aangelegenheden met betrekking tot

  • alternative financieringsmechanismen (crowd funding)
  • betalingsdiensten
  • consumentenbescherming
  • covered bonds
  • e-geld
  • financiële diensten
  • het structureren of screenen van financierings- en zekerhedenconstructies
  • kredietverlening
  • markt praktijken
  • mobilisering van schuldvorderingen
  • licentieverplichtingen
  • productkwalificatie
  • statuut van krediet- & financiële instellingen
 • Wij hebben ruime ervaring in het adviseren van commerciële, non-profit en publieke omroepen en mediabedrijven inzake alle facetten van compliance, beleid, transactionele aangelegenheden en commerciële materies die hen aanbelangen.

 • Kansspelen

  Wij hebben ruime ervaring in het adviseren van commerciële, non-profit en publieke omroepen en mediabedrijven inzake alle facetten van compliance, beleid, transactionele aangelegenheden en commerciële materies die hen aanbelangen.

Stacks Image 727
Stacks Image 487

© 2012 MODO
MODO Advocaten/Avocats is een advocatengroepering gevormd door D. Deneuter Advocatenkantoor BVBA (burgerlijke vennootschap), E. Bockstaellaan, 182, 1020 Brussel, RPR nr 884.861.417 en R.R. Feltkamp BVBA (burgerlijke vennootschap), Chrysantenstraat, 17, 1020 Brussel, RPR nr 898.972.442.