ECP vereist voor handelshuur in Vlaanderen vanaf 1/1/2020


POP UP 2


Handelshuur / Bail commercial / Commercial Lease- Vlaams Gewest / Région flamande / Flemish Region - EPC / PEC / EPC

Read More

Once again increased protection of SME in B2B transactions subject to Belgian law : payment term mandatorily fixed to 60 days for SME’s-creditors


white-graphing-paper-164686
Business, SME, Energy, Banking & Finance

Read More

Dodo Chochitaichvilli completed the professional training for lawyers at the Belgian Supreme Court


DODO_square 3-yellow

Supreme Court -  Lawyer – Professional training Read More

Nationaal pandregister: alternatieve authenticatiemiddelen uitgebreid tot alle gebruikersshutterstock_1452700181

Pand – Pandregister - Autenthicatie

Read More

De verplichting best gepast consumentenkrediet aan te bieden en zich anders te onthouden is verenigbaar met de Richtlijn Consumentenkredietbankcard-credit-shutterstock_410714692

Krediet – Consumentenkrediet – Consument – Best gepast krediet - Onthouding Read More

Payment service providers to migrate to SCA by 31/12/2020 for card based payment transactionsbank-banking-blue-50987

PSD II - Payment services – Strong customer authentication (SCA) - Migration
Read More

ACER provides further guidance on market manipulation practices, disclosure mechanisms and the insider dealing exemption related to unplanned outageshutterstock_304390691

REMIT– ACER – ACER Guidance – Market Manipulation – Practices – Withholding capacity – IIP – insider dealing exemption – unplanned outage Read More

Climate Change Disputes & Arbitration


Cover page Climate change and arbitration

Climate Change - Disputes - Arbitration Read More

Dominique Walravens certified as accredited mediator in civil and commercial matters


shutterstock_1499232674


Alternative dispute settlement - Mediation - Accreditation - Civil matters - Commercial matters


MODO is pleased to announce Dominique Walravens' certification as accredited mediator in civil and commercial matters.
Read More

Smart breakfast

20190924_Affiche B2B seminaire_DC_RF_GH2_ALX.001

Sampling: ignorance is bliss


pexels-photo-257904Auteursrecht en Naburige rechten - Entertainmentrecht - Muziek Read More

MODO welcomes its new member Dodo ChochitaichviliDODO_square 3-yellow

MODO Advocaten / Avocats is delighted to welcome Dodo Chochitaichvili as new member of its association. Read More

Operating B2B in Belgium or under contracts subjected to Belgium law? Be aware: additional protection against unfair behaviours or clauses will soon apply

blur-close-up-figure-1000498

B2B - SME – Abuse of economic dependency – Contract – Unfair terms – Market practices

Read More

MODO’s sector focus energy departement once again selected for the Legal 500

close-up-handwriting-hearts-883466

Legal 500 EMEA – Sector focus - Energy Read More

Crypto-assets: EBA’s views on to the application of the EU financial regulatory framework

bitcoin-blockchain-coins-730569

Crypto-currencies – Crypto-assets – EBA – Financial regulation Read More

MODO rijdt mee in de 1000 km tegen kanker. Steun mee !

IMG_0550
Kom op tegen Kanker - AB

Ook dit jaar neemt één van onze leden deel aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker in het sportieve team van ANCIENNE BELGIQUE. Het opzet van het team AB Café is 150.000 € in te zamelen.
Je kan ook dit jaar daarbij helpen door onze limited edition wijn te kopen:
Read More

HANDELSHUUR VAN KORTE DUUR – POP-UP REGIME NU IN DE DRIE GEWESTEN

POP UP 2

Nieuwe POP-UP wetgeving in Brussel

Brussel / Bruxelles / Brussels – Handelshuur van korte duur / bail commercial de courte durée / short-term commercial lease – Pop-up

Read More

Op zoek naar een rustige studieplaats? Kom bij MODO studeren!


alphabet-blur-books-301920

Blok – studeren - studieplaats

De blok. Voor sommige is ze al van start, voor anderen staat ze bijna voor de deur. Read More

De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst

Kot_small


Op kot – Studentenhuurovereenkomst – Recht op overdracht/onderhuur van de overeenkomst bij Erasmus of stage - All-in huurprijs – Specifieke waarborgregeling – Verbod op stilzwijgende verlenging - (Kosteloze) opzegmogelijkheden

Read More

Het recht: ook uw duurzaamheidsprojecten ontsnappen er niet aan!


nature-3289812_1920Duurzaam ondernemen - Circulaire economie - Innovative thinking

Europese burgers – zeker de jongste onder ons – lijken het te beseffen: de klimaat- en milieu-uitdagingen zijn immens en worden beter gisteren aangepakt dan morgen. Allen kijken we naar de overheid. Maar ook als burger moeten we ons steentje bijdragen. Talrijke projecten rond duurzame product- en dienstenverstrekkingen zien het licht.

R. Feltkamp en G. Hendrikx stellen vast dat zij vaak juridische implicaties hebben waaraan de initiatiefnemers meestal niet hebben gedacht.

Read More

Vijfde anti-witwasrichtlijn: wat zijn de wijzigingen?

Financieel recht - Europees financieel recht – Witwasreglementering - Tussenpersonen verhuur onroerende goederen - Virtual currencies - Aanbieders bewaarportemonnees - Kunsthandelaars - Anonieme prepaidkaartenIn het kader van de strijd tegen terrorismefinanciering en het gebruik van offshore-entiteiten wordt met Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna “vijfde Anti-witwasrichtlijn”) het bestaande regelgevend kader inzake de preventie van witwassen en terrorismefinanciering verder aangevuld.

Read More

BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

BTW – Optionele BTW-heffing – Verplichte BTW-heffing – Fiscaal recht – Professionele verhuring – Kortetermijnverhuring – Verhuring van opslagruimtes – Huurrecht

De wet van 14 oktober 2018 (BS 25 oktober 2018) voert drie belangrijke wijzigingen door inzake BTW op huur van onroerende goederen.

Vooreerst wordt een optionele BTW-heffing ingevoerd inzake de verhuur van onroerende goederen bij professionele verhuur. Dit zogenaamde ‘optie-regime’ houdt in dat de verhuurder en de huurder onder bepaalde voorwaarden zullen kunnen kiezen voor de BTW-heffing op de huur. In geval van dergelijke keuze zal de verhuurder BTW aanrekenen aan de huurder en zal hij de BTW op de uitgevoerde werken kunnen aftrekken.

Read More